دریافت مطالعه موردی (Case Study)

دریافت الزامات قانونی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

دریافت کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان

دریافت تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رشد وتوسعه اقتصاد استان فارس شهرستان قیروکارزین

دریافت ویژگی ها و تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

دریافت پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای عمده اقتصادی ایران

دریافت بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری

دریافت مقاله رشته مدیریت با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

دریافت تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان

دریافت جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان

مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها

ارزیابی خلاء های قانونی زیست محیطی در برخورد با واحدهای آلوده كننده شهر تهران

جایگاه مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی

ضرورت بازنگری ارزیابی های اثرات توسعه برمحیط (EIA) ، انجام شده در مناطق نفت‌خیز جنوب كشور

ارزیابی مهمترین دلایل ناکارامدی گزارشهای ارزیابی محیط زیستی (EIA) سدهای بزرگ در ایران

بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING)

پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت آموزشی آموزشگاه های آزاد

مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی

کاربرد مدیریت بار در بخش صنعت

پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور

ارزیابی و نظارت هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور

پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان معرفی جامع و کامل روش تراکم دینامیکی و مقایسه آن باروش پیش بارگذاری در بهسازی خاک